Archive for Lipiec 19th, 2015

„Człowiek gór”

Wielokrotnie podkreślano w tym rozdziale różnice w tolerancji środowiska wysokogórskiego przez ludzi od urodzenia żyjących w górach i zaaklimatyzowanych przybyszów z nizin. Wynika z tych różnic, że nawet długotrwała, wielomiesięczna, a być może i wieloletnia aklimatyzacja do warunków życia na dużych wysokościach nie wywołuje w organizmie człowieka takich zmian, które równałyby go pod względem tolerowania hipoksji wysokościowej z „człowiekiem gór”. Ten ostatni musi więc górować nad przybyszem jakimiś cechami, które rozwijają się w okresie niemowlęctwa lub we wczesnym dzieciństwie albo też zostały utrwalone genetycznie. Nie wiemy do dzisiaj, na czym te różnice polegają i jaki Patrz m.in. przypisy G.L.C.E. Pugha i M.P. Warda w książce J. Hillary’ego Zdobycie Mt Everestu, Iskry, Warszawa 1965. jest mechanizm ich powstawania. Zbyt jeszcze mała liczba badaczy zdołała pokonać ogromne trudności techniczne związane z organizacją takich badań.

Czytaj dalej »