Archive for Lipiec 18th, 2015

Problem wpływu klimatu wysokogórskiego na organizm

WzmiankiProblem wpływu klimatu wysokogórskiego na organizm człowieka o zabójczym dla człowieka wpływie „powietrza wysokich gór” można również znaleźć w XVI-wiecznych zabytkach piśmienniczych Tadżyków.

Czytaj dalej »

Mechanizm sterujący łaknieniem soli – kontynuacja

Dalsze badania są jeszcze potrzebne dla upewnienia się, czy na pewno taki właśnie mechanizm współdziała w wyzwalaniu łaknienia soli, modyfikacji preferencji smakowych itd. Jeżeli nawet zostaną potwierdzone wyniki badań, na których opiera się koncepcja udziału angiotensyny i aldosteronu w aktywacji mechanizmu łaknienia soli, wiele innych ogniw jego działania pozostanie do wyjaśnienia. Po pierwsze, trzeba będzie wyjaśnić, czy wymienione hormony bezpośrednio pobudzają komórki nerwowe struktur mechanizmu łaknienia soli, czy tylko zwiększają ich wrażliwość na zmiany składu elektrolitowego płynów ustrojowych (w tym przypadku zmniejszenie stężenia chlorku sodu). Po wtóre, oczekiwać będzie na wyjaśnienie mechanizm, który powoduje, że np. zwierzęta tracące poprzez nerki chlorek sodu po usunięciu nadnerczy – tak jak to było w doświadczeniach Richtera – wykazują zdecydowaną preferencję słonych płynów, podobnie jak ludzie, u których proces chorobowy zniszczył korę nadnerczy okazują preferencję słonych pokarmów. W obu tych sytuacjach stężenie aldosteronu, który powstaje właśnie w korze nadnerczy, zmniejsza się. Czy samo obniżenie stężenia chlorku sodu w płynie zewnątrzkomórkowym jest wykrywane przez komórki nerwowe wchodzące w skład mechanizmu łaknienia soli?

Czytaj dalej »