Archive for Lipiec 17th, 2015

Sen – pozbawienie snu

W ciągu ostatnich dziesięcioleci człowiek coraz częściej zmuszony jest przez warunki życia (np. praca wielozmianowa, praca lekarzy i pielęgniarek, służba w wojsku i in.) do skracania okresu snu w ciągu doby, a nawet pozbawiony jest czasem snu przez jedną lub kilka dób. Taka deprywacja (pozbawienie) snu jest zwykle związana z koniecznością wykonywania w tym okresie czasu obciążających, często złożonych i odpowiedzialnych zadań. Dlatego duże zainteresowanie budzi wpływ pozbawienia snu na zdolności adaptacyjne organizmu, jego zdolność wysiłkową i sprawność psychofizyczną. Bardzo ważna byłaby odpowiedź na pytanie, czy deprywacja snu wywiera wpływ na zdrowie człowieka w różnych jego aspektach, jak długo może być tolerowana itd. Mimo praktycznego znaczenia tych zagadnień bardzo mało badań poświęcono ich wyjaśnieniu. Zasadniczą trudnością jest znalezienie ochotników, którzy zechcieliby pozostawać przez kilka dni bez snu w warunkach umożliwiających wykonanie dostatecznie dokładnych pomiarów ich zdolności adaptacyjnych, zdolności do pracy itd.

Czytaj dalej »

Adaptacja do życia na dużych wysokościach

Wpływ obniżonego ciśnienia atmosferycznego na organizm człowieka zależy od wysokości wzniesienia nad poziomem morza, od szybkości wznoszenia się i od czasu pobytu na dużej wysokości. Jak wspomniano wyżej, czynnikiem, który przede wszystkim stanowi zagrożenia organizmu na dużych wysokościach i który decyduje o obrazie zaburzeń jego czynności w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego i o uruchamianych mechanizmach obrony, jest zmniejszenie się ciśnienia parcjalnego tlenu we wdychanym powietrzu i – wtórnie – w pęcherzykach płucnych. Ponadto przy gwałtownym obniżaniu ciśnienia atmosferycznego zagraża tzw. choroba dekompresyjna, a przy bardzo niskim ciśnieniu, poniżej 45 mmHg, wrzenie płynów ustrojowych.

Czytaj dalej »