Archive for Lipiec 16th, 2015

Aklimatyzacja do zimnego środowiska – poszerzanie granic przetrwania

Skuteczność działania opisanych wyżej mechanizmów adaptacji do niskiej temperatury otoczenia – redukcji utraty ciepła przez organizm i zwiększenia wytwarzania ciepła – zakreśla granice przetrwania człowieka w zimnym środowisku.

Czytaj dalej »

Ostra hipoksja – kontynuacja

Głębsze poznanie zaburzeń wywoływanych w organizmie przez hipoksję wysokościową jest niezbędne nie tylko dla coraz lepszego zabezpieczenia przed jej wpływem ludzi potencjalnie nią zagrożonych w związku z wykonywanym zawodem lub uprawianym sportem, dla opracowania sposobów postępowania w hi- poksji i leczenia jej skutków. Hipoksja, rozwijająca się w podobny lub inny sposób, ale przynosząca zawsze takie same następstwa dla organizmu, towarzyszy bardzo wielu stronom chorobowym i jest jedną z głównych przyczyn śmierci powodowanej przez różne choroby. Poznanie mechanizmów jej wpływu na organizm, granic tolerowania jej, sposobów usuwania – gdzie można – jej skutków jest więc zarazem zbliżeniem się do poznania jednego z kluczowych zagadnień medycyny klinicznej. Nie trzeba dodawać, że stanowi też drogę do wyjaśnienia podstawowych, ogólnych mechanizmów regulacji czynności organizmu i jego adaptacji do warunków życia, tzn. podstawowych problemów biologii człowieka.

Czytaj dalej »

Obraz reakcji emocjonalnych

Poznanie obrazu reakcji emocjonalnych i wyjaśnienie ich znaczenia adaptacyjnego jest w dużej mierze zasługą cytowanego już wielokrotnie w tej książce Waltera Cannona. Jego dzieło Zmiany w organizmie wywołane przez ból, głód, lęk i wściekłość stanowi podwalinę wiedzy o fizjologii emocji. Zawarł w nim Cannon nie tylko syntezę wyników badań (swoich własnych i współpracowników) dotyczących tego problemu, ale rozwinął także koncepcję roli emocji jako mechanizmu przystosowania do zmiennych warunków życia, ułatwiającego przetrwanie w obliczu naporu zagrażających organizmowi wpływów otoczenia.

Czytaj dalej »