Archive for Lipiec 12th, 2015

Powtarzające się skurcze i rozluźnienia tych mięśni

Pod wpływem tych impulsów mięśnie oddechowe rytmicznie kurczą się. Powtarzające się skurcze i rozluźnienia tych mięśni powodując rytmiczne zmiany objętości klatki piersiowej – ruchy oddechowe. Impulsy u chemoreceptorów naczyniowych modelują aktywność ośrodkowych neuronów oddechowych. Zmniejszenie prężności tlenu we krwi, tzw. hipoksemia, do podanego wyżej poziomu wykrywane jest przez wspomniane chemoreceptory. Powoduje to zwiększenie wyładowywania przez nie impulsów do neuronów oddechowych i zwiększenie rytmicznej aktywności tych ostatnich. Wyładowywane przez nie impulsy silniej i w szybszym rytmie pobudzają mięśnie oddechowe. Zmiany objętości klatki piersiowej zostają przyspieszone i pogłębione – powoduje to zwiększenie przepływu powietrza przez płuca, wzrost wentylacji płuc i zwiększenie dopływu tlenu do pęcherzyków płucnych.

Czytaj dalej »

Siła odśrodkowa i siła ciążenia – kontynuacja

Krótkotrwały stan nieważkości można uzyskać i na Ziemi, ale właśnie ze względu na jego krótkotrwałość nie jest to model nadający się do badań biologicznych. Większe znaczenie ma stan nieważkości uzyskiwany podczas lotu samolotu po tzw. krzywej Keplera (krzywej balistycznej). Samolot i jego „zawartość” wraz z załogą podczas lotu po takiej krzywej wchodzą w stan nieważkości trwający 30-50 sekund (ryc. IX. 3). Sytuację taką wyzyskiwano do trenowania kosmonautów i pierwszych obserwacji zachowania się człowieka w stanie nieważkości. Czas jego trwania był zbyt krótki dla przeprowadzenia poważniejszych badań fizjologicznych.

Czytaj dalej »