Archive for Lipiec 8th, 2015

Sens doskonalenia mechanizmów adaptacji

Dotyczy to nie tylko obciążenia serca. Rożne będzie nagromadzenie kwasu mlekowego w mięśniach i we krwi, różny wzrost stężenia jonów wodorowych („zakwaszenie”), różny obraz termoregulacji i różny wzrost temperatury wewnętrznej ciała, różne zmniejszenie trzewnego przepływu krwi itd.

Czytaj dalej »

Rytmy biologiczne – znaczenie dla adaptacji do warunków życia

W poprzednich częściach rozdziału przytoczono przykłady dobowego rytmu zmian wrażliwości organizmu na działanie różnych czynników uszkadzających. Rytm taki sprawia wrażenie zjawiska niekorzystnego, zmniejszającego szanse przeżycia. W pewnych fazach rytmu, okresach doby organizm staje się wrażliwy na działanie czynników uszkadzających, które pozostawałyby poniżej progu jego wrażliwości, gdyby rytm ten nie występował. Takie widzenie zagadnienia byłoby jednak uzasadnione tylko w sytuacji, w której czynniki uszkadzające byłyby rozproszone w ciągu doby w sposób nieregularny, przypadkowy. W środowisku, w którym czynniki potencjalnie zagrażające organizmowi występują w czasie również periodycznie, w sposób fazowy, periodyka wrażliwości organizmu na ich działanie przybiera inne znaczenie. Zbieżność faz zwiększonego zagrożenia środowiskowego organizmu z fazami zwiększonej jego odporności i zmniejszonej aktywności związanej z narażeniem na czynniki uszkadzające ma znaczenie jako mechanizm przetrwania.

Czytaj dalej »

Badania doświadczalne współpracowników Cannona

Zagadnienie śmierci „voodoo” stanowiło przedmiot dociekań szeregu badaczy. Zajmował się nim także cytowany tu wielokrotnie W.B. Cannon. Wysunął on przypuszczenie, że przyczyną śmierci „voodoo” mogła być niezwykle silna emocjonalna aktywacja układu adrenergicznego oraz towarzyszący jej gwałtowny wzrost stężenia we krwi amin katecholowych – zwłaszcza adrenaliny – utrzymujący się przez kilkanaście godzin lub dłużej.

Czytaj dalej »