Archive for Lipiec 6th, 2015

Zmiany nieodwracalne i adaptacja patologiczna cz. II

Inny przykład, tym razem z pogranicza adaptacji genetycznej: w krajach zagrożonych malarią – głównie w środkowej i zachodniej Afryce – spotyka się wielu ludzi z tzw. niedokrwistością sierpowatą. Krwinki czerwone u tych ludzi charakteryzują się szczególnymi cechami – mają kształt sierpa, zawierają patologiczną formę hemoglobiny (HbS). Chorych tych cechuje odporność właśnie na malarię. W ich krwi nie zachodzi cykl rozwoju zarazków malarii. Z tego punktu widzenia można by spojrzeć na niedokrwistość sierpowatą u mieszkańców Afryki jako na cechę przystosowania do walki z agresją zarazków malarii. Z drugiej strony są to ludzie chorzy, o upośledzonej podstawowej funkcji krwi, jaką jest rozprowadzanie tlenu.

Czytaj dalej »