Archive for Lipiec 3rd, 2015

Odwodnienie organizmu i pragnienie – na pustyni i na morzu cz. II

Dzisiaj, przeszło 40 lat później, problem biologii człowieka w warunkach pustyni wyłania się ponownie, znowu z pełną ostrością pytań o granice tolerancji bezpieczne dla zdrowia, o sposoby zapobiegania odwodnieniu, sposoby oceny sprawności działania mechanizmów termoregulacyjnych u poszczególnych ludzi zamierzających udać się do „gorących krajów” itd.

Czytaj dalej »

Obciążenia emocjonalne a choroby cywilizacyjne – kontynuacja

Nie sięgając do „starożytnych Greków”, których medycyna nota bene naprawdę dostrzegała wpływ Psyche na krążenie krwi, ani do medycyny starożytnego Wschodu, warto jest przytoczyć tutaj zdanie Sir Williama Harveya, „ojca” współczesnej fizjologii układu krążenia. Pisał on w wydanym w roku 1628 dziele pt. De Motu Cordis: „każde skupienie umysłu, któremu towarzyszy albo ból albo przyjemność, nadzieja lub obawa, jest przyczyną poruszenia, którego wpływ rozciąga się na serce”.

Czytaj dalej »

Gatunkowe zróżnicowanie podatności organizmu na działanie zimna

Wiele badań poświęcono opisowi obrazu stanu zaaklimatyzowania organizmu człowieka do zimnego środowiska oraz wyjaśnieniu fizjologicznego podłoża jego rozwoju. Badania te dotychczas nie doprowadziły do jednoznacznych wniosków.

Czytaj dalej »