Archive for Czerwiec 21st, 2015

Człowiek i sytuacje emocjonalne

Związek ten zresztą dotyczy nie tylko cech osobowości, ale również konkretnych sytuacji emocjonalnych, na jakie narażany jest człowiek. W licznych badaniach przeprowadzonych w różnych krajach Europy i Ameryki stwierdzono u dużej części chorych na świeżo rozpoznaną dławicę bolesną lub zawał niedawną „przeszłość stresorodną”. Zwykle było to długotrwałe pozostawanie w stanie stresu, z objawami niepewności, lęku lub depresji. Nieraz objawy choroby (często pierwszym był zawał mięśnia sercowego) występowały po upływie 1,5-2 lat od zaistnienia sytuacji, która wprowadziła do życia element permanentnego stresu. W napięciu psychicznym można dopatrywać się czynnika, który przyczynił się do częstszego występowania objawów niedotlenienia mięśnia sercowego wśród urzędników miejskich w Sztokholmie, przeciążonych pracą w godzinach nadliczbowych. Niektóre badania zwracają uwagę, że pacjenci z chorobą wieńcową i zawałem często są niezadowoleni ze swej pracy i – co ważniejsze – skarżą się na to też pacjenci, u których dopiero po dłuższym czasie pojawiają się objawy zaburzeń w krążeniu wieńcowym.

Czytaj dalej »