Archive for Czerwiec 20th, 2015

Historia aeronautyki i wypraw wysokogórskich zawiera opisy śmierci

Opisano przypadki śmierci lotników, którzy w wyniku awarii urządzeń zabezpieczających ulegli nagłemu wpływowi hipoksji pó wzniesieniu się na wysokość 5500-6000 m. Zakłócenie funkcji psychicznych, koordynacji ruchów i in. przy szybkim wznoszeniu się na taką wysokość jest regułą. Jak istotne znaczenie ma tu czynnik szybkości narastania hipoksji, można uświadomić sobie przypominając, że uczestnicy wielu wypraw himalajskich, stopniowo osiągający coraz wyższe wzniesienie nad poziomem morza i stopniowo aklimatyzujący się do tych warunków, zdolni byli do wykonywania ciężkich wysiłków fizycznych bez aparatów tlenowych nawet na wysokości rzędu 7500 m. Przez dłuższą chwilę pozostawali też bez aparatów tlenowych na szczycie Mt Everest (8848 m).

Czytaj dalej »