Archive for Czerwiec 15th, 2015

Richter i jego badania

W swoich wczesnych (1936) badaniach Richter umieszczał szczury doświadczalne pojedynczo w osobnych klatkach. Poza standardowym pokarmem miały one zapewniony stały dostęp do dwu płynów do picia – wody i 1% roztworu NaCl. W warunkach kontrolnych zwierzęta nie rozróżniały tych roztworów – wypijały codziennie tyle samo płynów z każdej buteleczki – około 16 ml. Kiedy jednak części zwierząt usunięto operacyjnie nadnercza, powodując w ten sposób wzrost nerkowej utraty soli, szczury zaczynały pić prawie wyłącznie roztwór chlorku sodu. Wypijały w ciągu doby około 28 ml roztworu soli i tylko 3-4 ml wody.

Czytaj dalej »

Co się dzieje z organizmem nieważkości?

Dla zrozumienia mechanizmu (możliwego) przytłumienia aktywności ośrodka pragnienia i zwiększenia nerkowej utraty wody w warunkach nieważkości trzeba wyobrazić sobie wpływ nieważkości na rozmieszczenie krwi w organizmie. Zmiany rozmieszczenia płynów ustrojowych w stanie nieważkości, przede wszystkim płynu zewnątrzkomórkowego i jego części śródnaczyniowej – osocza krwi – można było przewidzieć bazując na podstawowych prawach mechaniki cieczy i hemodynamiki. Badania przeprowadzone na zwierzętach doświadczalnych (małpach) i kosmonautach przewidywania te potwierdzają.

Czytaj dalej »

Hałas i cisza: wibracje: pola elektro magnetyczne

W wielu miejscach przewijało się w tej książce stwierdzenie braku adaptacji fizjologicznej organizmu człowieka do niektórych wpływów środowiska. Porównanie wpływów środowiska, do których organizm nie przystosowuje się, reagując na powtarzane ich działanie jednakowo, zwraca uwagę na ich pewną wspólną cechę. Są to zwykle wpływy związane ze sztucznym, przez człowieka wytworzonym środowiskiem, nie występujące jako stały element jego naturalnego świata biologicznego. Na działanie tych wpływów człowiek nie był narażany w historii swojego rozwoju rodowego. Nie odgrywały one w przeszłości żadnej znaczącej roli ani jako czynniki zagrażające człowiekowi w jego życiu indywidualnym, ani w walce gatunku o przetrwanie i rozwój.

Czytaj dalej »