Archive for Czerwiec 14th, 2015

Ostra ekspozycja organizmu – skutki

Ostra hipoksja wywołuje ze strony organizmu człowieka reakcje przeciwstawiające się niedotlenieniu tkanek na skutek zmniejszenia zawartości tlenu we wydychanym powietrzu. Reakcje te, zwłaszcza na dużej wysokości, mają bardziej charakter gwałtownej obrony przed porażeniem czynności komórek z powodu ostrego niedotlenienia niż przystosowania się do nowej sytuacji. Nie są one w stanie zapobiec zmniejszaniu się wysycenia tlenem hemoglobiny, która przyłącza i przenosi ten gaz z płuc do wszystkich komórek ustroju, i zmniejszaniu się zaopatrzenia tych komórek w tlen niezbędny im do życia. Reakcje te polegają na przyspieszeniu ruchów oddechowych klatki piersiowej i przepony (co polepsza wentylację płuc) oraz na zwiększeniu ilości krwi tłoczonej do tętnic przez serce w ciągu minuty (pojemności minutowej serca).

Czytaj dalej »