Archive for Czerwiec 8th, 2015

Choroba górska – kontynuacja

Innym zagrożeniem zdrowia w warunkach hipoksji wysokościowej jest nadciśnienie płucne w obrębie krążenia krwi w płucach i jego wpływ na serce. Obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we wdychanym powietrzu powoduje skurcz naczyń krwionośnych płuc, powodujący wzrost ciśnienia krwi w krążeniu płucnym. Można taką reakcję uważać za przejaw obrony przed hipoksją – zwiększenie ciśnienia krwi płynącej w naczyniach krwionośnych płuc ułatwia bardziej równomierny jej przepływ przez całą sieć naczyniową płuc, we wszystkich ich częściach, poprawiając w ten sposób warunki wymiany gazów między krwią i pęcherzykami płucnymi.

Czytaj dalej »