Archive for Czerwiec 7th, 2015

Łaknienie soli – argumenty pozabiologiczne

Jak dotąd, za istnieniem mechanizmu sterującego przyjmowaniem soli przemawia więcej ogólnych obserwacji klinicznych i argumentów pozabiologicz- nych niż wyników ścisłych doświadczeń fizjologicznych. Ponieważ chyba nikt rozsądny nie neguje znaczenia różnych ogólnych obserwacji zachowania się zwierząt i człowieka dla poznania mechanizmów funkcjonowania organizmu, nawet wówczas gdy jeszcze nie znalazły potwierdzenia ściśle doświadczalnego, warto jest zapoznać się z niektórymi z tych argumentów.

Czytaj dalej »

Choroba górska

Choroba górska występuje przy zbyt szybkim tempie wspinania się na coraz większą wysokość, czasem dopiero po pewnym okresie pobytu na niej, czasem po wielu latach pobytu (dezaklimatyzacja?): niektórzy ludzie są na nią bardziej wrażliwi niż inni i trudno to z góry przewidzieć.

Czytaj dalej »

Rytmy miesięczne, sezonowe i dłuższe

Bardzo niewiele wiemy o rytmach wolniejszych niż okołodobowe u człowieka. Nie ulega wątpliwości, że rytmy takie istnieją (np. rytm menstruacyjny): często ich synchronizatorami są m.in. zmiany klimatyczne. Badanie powolnych rytmów biologicznych u człowieka jest bardzo trudne ze względów technicznych. Wiedza o nich oparta jest dotychczas bardziej na mało precyzyjnych obserwacjach niż na wynikach badań naukowych. Trudno też odróżnić fizjologiczne zmiany sezonowe o charakterze biorytmów od zmian aklimatyzacyjnych, związanych ze stopniowo rozwijającymi się sezonowymi zmianami temperatury otoczenia, promieniowania słonecznego, wilgotności powietrza itd.

Czytaj dalej »