Archive for Czerwiec 4th, 2015

Skuteczność wzrostu hematokrytu

Trudniej jest wyjaśnić mechanizm, którego działanie powoduje zmniejszenie ogólnej objętości osocza, również przyczyniając się do podwyższenia wskaźnika hematokrytowego i zwiększenia pojemności tlenowej krwi. Nie ma nawet dotychczas pewności, czy jest to rzeczywiście efekt działania fizjologicznego mechanizmu homeostatycznego, współuczestniczącego w przystosowaniu do niedoboru tlenu w powietrzu, czy też uboczne tylko następstwo utraty wody ustrojowej w wyniku większego jej parowania na dużych wysokościach poprzez skórę i płuca. Względne zwiększenie masy krwinkowęj jest większe niż zmniejszenie objętości osocza i dlatego ogólna objętość krwi w organizmie ludzi zaaklimatyzowanych jest większa niż u ludzi niezaaklimatyzowanych.

Czytaj dalej »

Western Collaborative Group Study

Można przytoczyć kilka badań uzasadniających wiązanie cech sylwetki psychicznej typu A z zagrożeniem chorobą wieńcową. Na podstawie specjalnie ułożonych kwestionariuszy podzielono dużą grupę – przeszło 65 tys. – szwedzkich pracowników jednej z gałęzi przemysłu na dwie mniejsze: w jednej dominowały cechy sylwetki A, w drugiej – sylwetki psychiczne typu B. W ciągu 12-15 miesięcy śledzono zdrowie, zachorowalność i umieralność w obu grupach. Przypadki choroby wieńcowej wykrywano głównie w grupie A. Robili to lekarze ośrodków terenowych, nie związani z badaniami i nie znający klasyfikacji swoich pacjentów, a więc wolni od ewentualnej sugestii. W badaniach przeprowadzonych w Związku Radzieckim częstotliwość i występowanie choroby wieńcowej wśród grupy ludzi o cechach odpowiadających typowi A wynosiła 76%, wśród ludzi zaś odpowiadających typowi B – tylko 23% całej ich liczby.

Czytaj dalej »