Archive for Maj 20th, 2015

Zmniejszenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu

Przede wszystkim, już na gruncie teoretycznych analiz można było stwierdzić, że zmniejszenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu jest korzystne z punktu widzenia zaopatrzenia tkanek w tlen tylko wówczas, gdy nie dochodzi do znacznego zmniejszenia jego zawartości we krwi, a więc na niezbyt dużych wysokościach. Kiedy wysycenie tlenem krwi płynącej z płuc obniża się do około 70% (mniej więcej 4500 m n.p.m.), korzyść wynikająca z przesunięcia w prawo krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny staje się znikoma.

Czytaj dalej »