Archive for 16 maja, 2015

Śmierć „voodoo”

Dzisiaj, w świetle znacznie już bogatszej wiedzy o fizjologicznych mechanizmach i skutkach emocji, tłumaczenie takie wydaje się nader prawdopodobne, zwłaszcza jeżeli uwzględni się również wpływ emocji na czynność kory nadnerczy (pobudzenie czynności) i inne systemy wewnątrzwydzielnicze.

Czytaj dalej »

Organizm nurków opuszczających się pod wodę w dzwonach nurkowych

Zanim jeszcze technika nurkowania w dzwonach podwodnych osiągnęła taki stopień doskonałości – z powodzeniem była wykorzystywana w swojej bardziej prymitywnej postaci do różnych przedsięwzięć. Szeroko znane stały się próby wynurzenia na powierzchnię dwu statków cesarza Hadriana zatopionych w jeziorze Nemi koło Rzymu. Statki te były pełne dzieł sztuki rzymskiej. Próby wydobycia statków nie powiodły się, natomiast nurek nazwiskiem Demarchi zdołał zdobyć wiele cennych przedmiotów zatopionych na statkach. Statki wydobyte zostały dopiero w pierwszej połowie bieżącego stulecia po osuszeniu jeziora.

Czytaj dalej »

Wzrost wentylacji płuc

Stwierdzono, że u ludzi od urodzenia żyjących w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego reakcje ze strony układu oddechowego na bodziec hipoksemiczny (obniżenie prężności tlenu we krwi) jest słabsze niż u zaaklimatyzowanych do środowiska wysokogórskiego mieszkańców nizin. Mechanizm fizjologiczny leżący u podłoża tego zjawiska nie jest znany, można natomiast wyobrazić sobie (co nie oznacza jeszcze udowodnienia) znaczenie tych różnic jako ogniwa aklimatyzacji wysokościowej.

Czytaj dalej »