Archive for Maj 15th, 2015

Badania załogi i pasażerów samolotu typu Boeing 707

W badaniach załogi i pasażerów samolotu typu Boeing 707 lecącego przez 20 godzin na najdłuższej trasie południe-północ, z Buenos Aires do Londynu, stwierdzono przejawy stresu emocjonalnego jeszcze przez kilka dni po wylądowaniu na docelowym lotnisku. Zwiększone było wydalanie w moczu amin katecholowych z przesunięciem w kierunku przewagi ilości wydalanej adrenaliny nad ilością noradrenaliny, co traktuje się (patrz str. 230) jako przejaw pobudzenia emocjonalnego. Do reakcji „stresowej” trzeba też zaliczyć stwierdzone w omawianej sytuacji zwiększone wydalanie w moczu kortyzolu wytwarzanego w korze nadnerczy.

Czytaj dalej »