Archive for 14 maja, 2015

Ubytek ciężaru ciała

Mimo tych trudności zdołano – na podstawie uzyskanych dotychczas danych – zarysować ogólny obraz zmian zachodzących w organizmie człowieka w stanie nieważkości, tworząc w ten sposób przesłanki do stawiania hipotez na temat mechanizmów fizjologicznej adaptacji do nieważkości i granic jej tolerancji przez człowieka.

Czytaj dalej »

Poziom subkomórkowym a aklimatyzacja wysokościowa

Ponadto w mięśniach zaaklimatyzowanych zwierząt (np. u świnek morskich przeniesionych na wysokość 4000 m) i u mieszkańców okolic wysokogórskich stwierdzono większą zawartość mioglobiny. Mioglobina jest barwnikiem o budowie podobnej do budowy hemoglobiny, występującym we włóknach mięśniowych. Podobnie jak hemoglobina, mioglobina także może przyłączać nietrwale tlen, ale to wiązanie jest silniejsze niż z hemoglobiną. Dlatego oksymioglobina stanowi swego rodzaju magazyn tlenu w komórkach mięśniowych, z którego tlen uwalnia się dopiero w sytuacji, kiedy wydatnie zmniejsza się dopływ tlenu do mięśni lub wzrasta jego zużycie przez mięśnie. Poza tą właściwością „magazynowania” tlenu mioglobina ułatwia jego pasaż w komórkach – od powierzchni komórki do mitochondriów, co polepsza wewnątrzkomórkową dyfuzję tlenu.

Czytaj dalej »