Archive for Maj 13th, 2015

Zmiany wentylacji płuc na dużej wysokości

Aklimatyzacji wysokościowej towarzyszy zawsze zwiększenie wentylacji płuc. Jest ono najwcześniejszym jej przejawem. Jeżeli człowiek przebywa przez kilka dni nawet na mniejszych wzniesieniach nad poziomem morza niż 3000 m, jego wentylacja płuc stopniowo zwiększa się i utrzymuje się na poziomie wyższym od charakteryzującego ludzi, którzy dopiero osiągnęli tę wysokość (ryc. VII.8). „Walka o tlen” zaczyna się więc już na niewielkich wysokościach, a aklimatyzacja do niewiele nawet obniżonego ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu i – wtórnie – we krwi przejawia się zwiększeniem przepływu powietrza przez płuca.

Czytaj dalej »