Archive for Maj 8th, 2015

Łaknienie soli – spostrzeżenia lekarskie i biologiczne cz. II

U człowieka, podobnie jak u rezusów, gołębi, kurcząt, kotów, szczurów, psów i świń, stwierdzono istnienie specyficznych włókien nerwowych prowadzących od języka do ośrodkowego układu nerwowego, w których wzrastała częstotliwość przewodzonych przez nie impulsów nerwowych wówczas, gdy na język działano stężonym roztworem chlorku sodu. W innych włóknach nerwowych, które kończyły się również w błonie śluzowej języka, częstotliwość impulsów nie zmieniała się. Wyniki tych badań wskazują na to, że w błonie śluzowej języka znajdują się czuciowe zakończenia nerwowe wyspecjalizowane w „wykrywaniu” soli w składzie pokarmów.

Czytaj dalej »

Pojęcie zdrowia i sprawności mechanizmów adaptacyjnych

Można jednak rozumowanie to odnieść i do doraźnej konfrontacji organizmu z naporem różnych czynników środowiska. O przetrwaniu tej konfrontacji decydują – jak to omówiono – zdolności adaptacyjne organizmu, będące wyrazem jego sprawności regulacyjnej. Przetrwanie w skali gatunków obejmuje jednostkowe przeżycia doraźnych obciążeń organizmu.

Czytaj dalej »