Archive for 7 maja, 2015

Nadciśnienie tętnicze

Dużą trudność w ostatecznym wyjaśnieniu tego zagadnienia sprawia to, że właściwie czynnikiem, który ewentualnie odgrywa rolę w patogenezie wspomnianych chorób degeneracyjnych, nie jest ani „sam w sobie” typ czynności nerwowej człowieka, ani określone „stresorodne” elementy środowiska i życia, lecz interakcja między tymi dwoma kategoriami czynników, a to mierzyć jest ogromnie trudno. Jak dotąd, trzeba było ograniczać się do stwierdzenia, że między pewnymi czynnikami stresorodnego środowiska (czy elementami życia) a pewnymi właściwościami psychofizycznymi człowieka zachodzi interakcja zwiększająca zagrożenie chorobą (nadciśnieniem, chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą itd.).

Czytaj dalej »