Archive for Maj 6th, 2015

Łaknienie soli – spostrzeżenia lekarskie i biologiczne

W komórkach kory nadnerczy powstaje m.in. aldosteron, hormon uczestniczący w regulacji wydalania soli przez nerki. Upośledzenie wytwarzania tego hormonu w przebiegu niektórych chorób nadnerczy staje się przyczyną wzmożonej nerkowej utraty soli, co może spowodować niedobór soli w organizmie. Do takich chorób należy choroba Addisona, u podłoża której najczęściej leży zniszczenie kory nadnerczy przez proces gruźliczy. W czasie kiedy leczenie tej choroby było jeszcze mało skuteczne, opisywano u dotkniętych nią pacjentów wśród innych objawów wzmożone łaknienie soli. Chorzy ci czasem zresztą nie uświadamiali tego sobie, okazywali apetyt na niektóre produkty, nie zdając sobie sprawy, że cechą tych produktów, która czyniła, że odpowiadały ich apetytowi, była wysoka zawartość soli. Często było to zdecydowane łaknienie soli. Niektóre przypadki wzmożonego łaknienia soli u tych chorych były bardzo demonstra- tywne. Jeden z badaczy tych zagadnień przytacza np. opis młodego człowieka z chorobą Addisona, który przed zjedzeniem steku pokrywał go warstwą soli o grubości przekraczającej 3 mm, do soku pomidorowego dodawał pół szklanki soli, solił owoce, a nawet lemoniadę. Przypadki drastycznego łaknienia soli, towarzyszącego zwiększonej jej utracie przez nerki, zdarzały się wśród pacjentów jeszcze w czasie studiów autora, w okresie powojennym.

Czytaj dalej »

Czasu tolerowania przez organizm człowieka ostrej hipoksji

Jeżeli dekompresja nastąpi na wysokości niższej od około 15 tys. m, człowiek oddychający czystym tlenem zachowuje pełną świadomość i zdolność do wykonywania złożonych czynności, czasem może naprawić awarię, która spowodowała dekompresję, czasem przedsięwziąć inne kroki usuwające zagrożenie życia.

Czytaj dalej »

Wielkość przyspieszenia czynności serca podczas wysiłku

Zagadnienie to można przedstawić na przykładzie zależności między częstością skurczów serca i ciśnieniem tętniczym podczas pracy fizycznej z jednej strony a stosunkiem zapotrzebowania na tlen podczas tej pracy do maksymalnego pochłaniania tlenu przez organizm z drugiej strony. Przykład może być interesujący o tyle że zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen wzrasta proporcjonalnie właśnie do częstości skurczów sreca i ciśnienia tętniczego (zmiany iloczynu tych dwu wielkości przyjmowane są często jako wskaźnik zmian zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen). Każdego z bardzo licznych ludzi dotkniętych chorobą niedokrwienną serca (choroba wieńcowa) oczywiście interesują czynniki, od których zależy zapotrzebowanie ich serca na tlen.

Czytaj dalej »