Archive for Maj 4th, 2015

Ludzie w warunkach stresu cieplnego

Wysokie, „szczupłe” sylwetki niektórych grup Murzynów afrykańskich ze smukłymi kończynami o małej średnicy czy małe rozmiary ciała Pigmejów czy Murzynów Bantu (ryc. VIII.26 i VIII.27) mogą stanowić utrwaloną genetycznie cechę przystosowania do warunków gorącego klimatu, podobnie jak krępe sylwetki Eskimosów, o grubej warstwie podskórnej tkanki tłuszczowej – do klimatu zimnego.

Czytaj dalej »