Archive for Maj 2nd, 2015

Inne zmiany fizjologiczne w stanie nieważkości

Badania elektroencefalo- graficzne, przeprowadzone podczas lotów kosmicznych, wykazały wbrew początkowym obawom, że samo pozostawanie w stanie nieważkości nie powoduje zakłóceń snu. Mogą one wystąpić w związku z naruszeniem dobowej periodyki funkcji, ale jest to już inna sprawa. Nie pokonane dotychczas trudności wyłoniły się natomiast w związku z bardzo silnymi objawami choroby lokomocyjnej, występującymi u niektórych członków załóg pojazdów kosmicznych w okresie wchodzenia w stan nieważkości i utrzymującymi się około tygodnia. Po 8-10 dniach występuje u niektórych kosmonautów druga faza zakłóceń czynności narządu równowagi (błędnika i związanych z nim struktur układu nerwowego), polegająca na zmniejszeniu wrażliwości narządu równowagi na pobudzające go bodźce. Powoduje to zakłócenie koordynacji ruchów i inne dolegliwości.

Czytaj dalej »

Adaptacyjne znaczenie stanów emocjonalnych

Rolę zmian towarzyszących pobudzeniu emocjonalnemu w przystosowaniu do przeżycia niezwykłych sytuacji rozpoznawano już dawno. Wiele uwagi poświęcił adaptacyjnemu znaczeniu emocji Cannon. Emocja powoduje mobilizację rezerw ustrojowych niezbędnych do realizacji gwałtownego, ale nieraz długo trwającego wysiłku. Realizacja takiego wysiłku często umożliwia zwierzęciu przetrwanie dzięki skutecznej ucieczce przed silniejszym napastnikiem lub dzięki zdobyciu pokarmu. Towarzyszące emocji zmiany hormonalne, wywołane przez pobudzenie odpowiednich struktur ośrodkowego układu nerwowego, ze swej strony modyfikują czynność tego układu, nasilając w nim stan wzbudzenia, zwiększając jego reaktywność na zmiany w środowisku, efektywność procesów nerwowych leżących u podłoża niezmiernie złożonych procesów psychofizycznych i in.

Czytaj dalej »