Substancje toksyczne w organizmie

Pierwsze rozwijają się reakcje naczynioskurczowe w obrębie rąk bezpośrednio narażonych na wpływ wibracji. Są to długo utrzymujące się stany skurczu naczyń krwionośnych rąk, prowadzące do drastycznego zmniejszenia przepływu przez nie krwi, a w efekcie patologicznych zmian niedokrwiennych. U ludzi narażanych na wpływ wibracji na ręce reakcje naczynioskurczowe występują także łatwiej pod wpływem zimna. Skojarzenie wpływu wibracji z wpływem zimna przyspiesza rozwój omówionych zmian, a często działanie tych czynników jest jednoczesne: prace z urządzeniami pneumatycznymi (młoty, ręczne piły elektryczne i in.) wykonywane są na otwartej przestrzeni, w różnych warunkach klimatycznych. Zmniejszyć działanie wibracji zagrażające zdrowiu można dwoma tylko sposobami :

Czytaj dalej »

Czasy podboju Peru przez konkwistadorów

Znajomość faktu biologicznego ograniczenia zdolności człowieka do życia w rejonach wysokogórskich oraz faktu nabywania takich zdolności dzięki stopniowej adaptacji sięga zamierzchłych czasów.

Czytaj dalej »

Mechanizm adaptacji hemodynamicznej

Opracowano specjalne tablice dekompresyjne informujące o tym, z jaką prędkością należy wypływać na powierzchnię wody, jak długo pozostawać na różnych głębokościach itd. Niezmiernie interesująco przedstawia się mechanizm adaptacji hemodynamicznej, czyli przystosowania czynności układu krążenia do warunków przebywania pod wodą. Mechanizm ten, dobrze zbadany na nurkujących zwierzętach polarnych (również na kaczkach nurkujących) głównie przez badaczy norweskich, kanadyjskich i szwedzkich, w swoim zasadniczym zarysie w podobny sposób działa u ludzi. Głównymi ogniwami tego mechanizmu są:

Czytaj dalej »

Zmiana warunków wykorzystania tlenu przez tkanki

Warto tu wspomnieć także o tym, że zwiększone wytwarzanie 2,3-DPG i przesunięcie w prawo krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny stwierdzono u ludzi z przewlekłą nieswoistą chorobą oddechową i z wadami serca przebiegającymi z obniżeniem prężności tlenu we krwi. Jeszcze raz ujawnia się podobieństwo podstawowych mechanizmów fizjologicznych, umożliwiających życie zdrowych ludzi w krańcowych warunkach środowiska i życie ludzi dotkniętych ciężką chorobą. Poznawanie dróg i mechanizmów przystosowania organizmu do niezwykłego środowiska przybliża jednocześnie zrozumienie istotnych zagadnień patologii człowieka.

Czytaj dalej »

Uczestnicy wypraw himalajskich

Czas przetrwania w takich warunkach zależy jednak od wysokości nad poziomem morza. Pełna aklimatyzacja osiągana jest tylko na umiarkowanie dużych wysokościach. Na wysokości około 3000-5000 m człowiek może przebywać długi czas zachowując zdolność do wykonywania różnorakich czynności życiowych, zapewniających pokrycie podstawowych potrzeb biologicznych, społecznych i in„ ale tracąc zdolność do bardzo dużych wysiłków fizycznych, ryzykując zakłócenia w rozmnażaniu się lub obciążenie ewentualnego potomstwa wadami wrodzonymi i in. Częściowa aklimatyzacja jest możliwa do wysokości około 7000 m n.p.m. Przejawia się ona polepszeniem w ciągu kilku dni samopoczucia, funkcji neuropsychicznych, zdolności wysiłkowej itp., pozwala jednak tylko na krótkie pozostawanie na takiej wysokości.

Czytaj dalej »

Tolerancja nadmiaru i niedoboru soli – kontynuacja

Wypicie porcji wody morskiej przez człowieka, który utracił znaczną część płynów ustrojowych, może wprawdzie, zdaniem niektórych badaczy – poprawić częściowo czynność układu krążenia (odwodnienie organizmu powoduje zmniejszenie objętości krwi), ale jest to efekt trwający bardzo krótko, szybko przechodzący w stan ogólnej deterioracji i zagrożenia życia wynikający ze wzrostu stężenia osmotycznego (nadmiar soli) płynów ustrojowych. Zagadnienia te omówiono w innym miejscu książki.

Czytaj dalej »

Rytm wrażliwości na czynniki uszkadzające – kontynuacja

Ludzie pracujący lub tylko czuwający w tym okresie subiektywnie oceniają tę właśnie porę doby jako okres, w którym najsilniej odczuwają złe samopoczucie i zmęczenie. Analogiczny przebieg zmian zdolności do pracy stwierdza się zarówno w odniesieniu do pracy fizycznej, jak i umysłowej. Na rysunkach przedstawiono przebieg zmian wielu wskaźników sprawności funkcji neuro-psychicznych w ciągu doby. W przypadku pracy umysłowej większe jest zróżnicowanie indywidualne. Badaczka fińska, dr Pattkai, stwierdziła, że ludzie różniący się fazą rytmu dobowego, na którą przypadała największa sprawność intelektualna, różnili się również dobowym przebiegiem zmian aktywności układu adrenergicz- nego, wyrażającej się w ilości amin katecholowych wydalanych w moczu. U ludzi o wyraźnie większej sprawności intelektualnej w godzinach rannych, również rano wydalanie amin katecholowych osiągało szczyt. Trudno jest powiedzieć, które z tych dwu zjawisk było pierwotne – nie jest wykluczone, że przebieg rytmu aktywności układu adrenergicznego. Jeżeli tak jest, analiza poszczególnych rytmów biologicznych mogłaby służyć fizjologicznej indywidualizacji organizacji pracy.

Czytaj dalej »

Powiększanie objętości gazów zawartych w jamach ciała

Sytuacja taka może teoretycznie zagrażać kosmonautom wykonującym zadania poza pojazdem, w przestrzeni kosmicznej. Na ogół przyjmuje się, że takie niebezpieczeństwo staje się realne przy obniżeniu ciśnienia otaczającej atmosfery do około 47 mmHg, tzn. na wysokości około 19 tys. m.

Czytaj dalej »

Odwodnienie organizmu pogarsza samopoczucie

Dzisiaj wiemy, że były to błędne poglądy. Nie picie płynów, lecz odwodnienie organizmu pogarsza samopoczucie i zmniejsza wydolność fizyczną turysty pokonującego długi dystans w gorący lub wilgotny dzień. Wysychanie śluzówki jamy ustnej jest dokuczliwe, ale z pragnieniem nie ma bezpośrednio nic wspólnego (poza przyczyną). Zwilżanie jamy ustnej łagodzi dolegliwości związane z odwodnieniem organizmu lub/i podwyższeniem ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych, ale na pragnienie nie wpływa. Przy pewnej zdolności do introspekcji można przekonać się o tym łatwo na sobie. Można to stwierdzić i w odpowiednich badaniach. W Zakładzie autora stwierdzono np., że modyfikowanie wydzielania śliny w bardzo nawet szerokim zakresie na drodze farmakologicznej nie zmienia u psów ani wrażliwości mechanizmu pragnienia na bodźce osmotyczne (odwodnienie komórkowe), ani nie wpływa na ilość wody wypijanej pod wpływem standardowego bodźca osmotycznego. Zahamowanie wydzielania śliny powoduje natomiast wypijanie przez zwierzę pojedynczych łyków wody, „zwilżanie” pyska, zupełnie niepodobne do zwykłej reakcji pragnieniowej (jednorazowe wypicie znacznej ilości wody).

Czytaj dalej »

Odwodnienie organizmu i pragnienie – w wysokich górach i w rejonach polarnych

Może wydać się zaskakujące stwierdzenie, że niebezpieczeństwo odwodnienia organizmu jest podczas wypraw wysokogórskich i polarnych niewiele mniej istotnym problemem niż podczas wypraw w rejony pustyń podzwrotnikowych. W rejonach o niskiej temperaturze wilgotność powietrza jest tak niska, że utrata wody wskutek parowania przez płuca grozi szybkim odwodnieniem organizmu. Na dużych wysokościach przyczynia się jeszcze do tego niskie ciśnienie atmosferyczne (mniejsze ciśnienie pary wodnej w powietrzu) i duża wentylacja płuc.

Może też być zaskoczeniem mała przydatność śniegu do gaszenia dokuczliwego pragnienia. Śnieg trzeba ogrzać, aby stopił się, a to wymaga materiału palnego, który trzeba wziąć ze sobą. Ani w rejonach polarnych, ani w wysokich górach o zdobyciu go nie ma mowy. Można naturalnie ogrzać śnieg w rękach i stopić go, można brać śnieg do ust. Rozbieżność między objętością śniegu i objętością zyskiwanej z niego wody jest tak wielka, że sposoby te okazują się mało skuteczne, nie mówiąc już o możliwości odmrożenia rąk lub uszkodzenia śluzówki jamy ustnej przez kryształki lodu.

Woda uzyskana ze śniegu zawiera bardzo mało soli. Wypicie większej jej ilości Heyerdahl może spowodować nagłe obniżenie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych, zahamowanie wydzielania hormonu antydiuretycznego (patrz str. 197) i diu- rezę nawet wówczas, gdy w organizmie jest brak wody. Utrzymanie równówagi bilansu wodnego w organizmie może napotykać duże trudności. Pozostaje więc bądź zabieranie z sobą zapasu wody do picia, bądź dodawanie do rozpuszczonego śniegu odpowiednich ilości soli mineralnych.

Detoksykacja alkoholowa dla młodych

Detoksykacja alkoholowa

warto jest wiedzieć o tym, że mimo wszystko dla właściwie każdego wyjście z nałogu powinno być pewnego rodzaju priorytet. Dlatego od samego początku uważniej należy podchodzić do możliwości jakie jeszcze są przed nami, by mimo wszystko wiedzieć, w jaki sposób można będzie do pewnych kwestii podchodzić. Nie od dziś wiadomo, że nawet jeśli na samym początku coś nie bardzo będzie nam się podobało, to jednak można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie. Przecież wiadomo, że od czasu do czasu dezoksydacja alkoholowa jednak zyskuje na popularności. To wszystko poodjeżdża, że nawet jeśli ktoś na samym początku nie do końca jest na coś takiego zdecydowany, to jednak bardzo szybko może zmienić swoje zdanie. Przecież wiadomo, że od czasu do czasu każdy może się napić troszkę alkoholu, jednak są osoby które wypijają go w nadmiarze, co oznacza, że jednak dezoksydacja alkoholowa będzie mogła się okazać przydatna. Wiadomo, że nawet jeśli na samym początku można będzie inaczej podchodzić do pewnych kwestii, to jednak w późniejszym czasie można będzie zmienić swoje podejście, jak i również zobaczyć, że można będzie inaczej na pewne sprawy zacząć się zapatrywać. Przede wszystkim jeśli chodzi o sprawy takie jak

dezoksydacja alkoholowa

to jednak maja one bardzo duży sens jeśli chodzi o odniesienie sukcesu w tej właśnie kwestii. Nie od dziś wiadomo, że każdy jednak ma jakieś swoje oczekiwania, ale z drugiej strony należy mieć na uwadze, że czasami można będzie inaczej do tego podejść i zyskać jeszcze więcej.

Odwyk alkohowy- dla rodzin

Odwyk alkoholowy

pomimo trudności na każdym etapie, to jednak sam efekt może przejść nasze najśmielsze oczekiwania. Czasami dzieje się tak, że nawet jeśli na samym początku mamy dość dobre podejście, to jednak wraz z biegiem czasu będzie się ono mogło zepsuć. Dlatego tak duże znaczenie ma nasze podejście właśnie do tych spraw, jak i również znalezienie dla siebie takiego rozwiązania, które mimo wszystko będzie miało okazję wspaniale się sprawdzić. Nie od dziś wiadomo, że jednak odwyk alkoholowy to opcja dla każdego z problematyk. Dlatego już dziś można będzie uważniej na pewne sprawy popatrzeć, by mimo wszystko zobaczyć, że dla właściwie każdego będzie się to mogło okazać zbawienne. Czasami dzieje się tak, że mimo wszystko odwyk się przedłuża. Jednak to wszystko jest dla dobra danego człowieka. Wiadomo, że każdy jest troszkę inny, co oznacza, że to co jest dobre dla jednego wcale nie będzie musiało się sprawdzić dla kogoś zupełnie innego. Miało można więc stwierdzić, że

odwyk alkoholowy

musi być pewnym stopniu prowadzony indywidualnie, i tylko dzięki temu może mieć jakiś efekt. Śmiałoło można więc już dziś pomyśleć , jak właściwie podchodzimy do tego typu spraw na samym początku, oraz jak to wszystko będzie mogło się nam zmieniać. Przecież wiadomo, że dla właściwie każdego będzie to szansa na nowe życie. Koniecznie więc należy wiedzieć, jak to wszystko ma szanse idealnie się sprawdzi u nas samych, oraz w jaki sposób do tego będziemy podchodzili w trakcie trwania.